Dårleg vedlikehald og standard gjer at kommunen må rive desse bustadane, for å så bygge nye: – For lite midlar til å halde standarden

Snart startar rivingsarbeidet av dei kommunale utleigebustadane i Prestmarkvegen.