Da Arne var ute og slo gras til rundballer onsdag fikk han heldigvis se rådyrkalven før det var for sent