«Det har vore ein usikker situasjon sidan bakeriet stengde. Ingen veit noko, du kan ikkje planlegga noko og du må ta alt dag for dag. Det er stressande»

Dei tilsette hjå Goman Rognaldsen er frustrerte.