CCB Mongstad skulda for ulovleg okkupasjon av kaiområde

No rasar Lindås tomteselskap mot CCB Mongstad. Sistnemnde stiller seg uforståande til beskyldningane.