Jeg hadde den noe tvilsomme fornøyelsen å være til stede på møte i Alver kommunestyre torsdag 20.02.20, under punktet hvor det skulle stemmes over byvekstavtalen.

Det var sjokkerende å oppleve debattkulturen i kommunestyresalen: Debatten hadde ikke karakter av en meningsutveksling. Den lignet mer på en rekke salver fra maskingevær. Det ene korte innlegget etter den andre, synsing og forutbestemte meninger blandet med nesten hatske utfall mot enkeltpersoner. Det var dessuten tydelig at partipisken hadde blitt brukt flittig i forkant av denne avstemningen.

Jeg ble og er fremdeles sjokkert over å oppdage hvor overfladisk flertallet av våre valgte representanter åpenbart leser et dokument de skal ta stilling til: De velger tilsynelatende bare ut de enkeltbitene som de liker best og overser alle de ikke liker. De kan eller vil åpenbart ikke se at alle bitene selvfølgelig må henge innbyrdes sammen med hinannen, for de inngår jo i en plan. I denne saken ble det i alle fall tydelig at i kapitlet 5 om arealplanlegging hadde flertallet valgt å overse avsnittet «vedtekne føringar», som knesetter prinsippet om statlig overstyring av all fremtidig arealplan-arbeid.

Dette er jo ganske beklemmende med tanke på de fremtidige dokumenter, som disse kommunestyre-representantene skal lese og ta stilling til på vegne av oss alle.

Det var dessuten påfallende at økonomi var et ikke-tema i disse maskingeværsalvene. Hvor skal egentlig pengene komme fra til alle de utbyggingene som er planlagt i denne byvekstavtalen?

Lone Møller,

Grindheim

Les også

Har tatt for seg Byvekstavtalen og mener den svikter på det meste: – Byvekstavtalen hører hjemme i papirkorgen