Byvekstavtalen gir Alver 320 millionar kroner: Desse prosjekta er aktuelle

Torsdag vart det avgjort at Alver kommune går inn i byvekstavtalen saman med staten, fylket, Bergen, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden. Her er tiltaka midlane i avtalen kan gå til.