FNB ved Klementsen og høyre Vågstøl barker sammen i lokalpressen. De er uenige om hva byvekstavtalen (BVA) betyr for vår nye kommune. Hva er fakta?

Jeg har tiltro til at begge parter har lest avtalen og satt seg inn i hva de uttaler seg om. Men de har forskjellig forståelse for hva denne innebærer.

Klementsen har rett i at BVA setter begrensninger, men den setter ingen begrensninger utover det som allerede er satt. Vi kan lese oss opp i Areal og transportplanlegging og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Begge legger store restriksjoner på hvordan kommunene skal utføre sin arealplanlegging for fremtiden.

Vågstøl (H) svarar Klementsen (FNB) i striden om Byvekstavtalen: «Vi har alle eit ansvar for at mest mogleg av fakta kjem fram i debatten slik at avgjerder vert tatt på eit fullstendig og riktig grunnlag»

Søkjer seriøse svar frå Vågstøl

FNB Alver - ein gedigen bløff

Hvordan setter da BVA strengere regler enn de føringslinjene som allerede er vedtatt? Fakta er det er ingen. Den følger bare opp det som allerede et bestemt. Vi kan se til Lindås der det i lang tid har vært jobbet for å få et apotek. Noe Astrid Byrknes tidligere ordfører i Lindås har jobbet hardt for. Om det blir en realitet vet vi ikke enda.

Europris åpner opp en ny butikk i Lindås senter i løpet av året. Det bygges nye boliger. Både kommunale og private. Så Klementsen må ikke si at distriktene hindres fra å bygge ut. Det er Lindås et levende eksempel på.