Akkurat nå som vi trodde slaget var over for bom på Klauvaneset lanserer Bergen AP ved Geir Steinar Dale at de påny vil fremme saken om bomflytting i Åsane til bom på søndre brofeste (E39) på nytt i Fylkestinget. Bergen Venstre er så sur at de truer med å begynne på ringvei øst i sør og ikke på Klauvaneset bare for og «straffe» befolkningen i Nordhordland for at vi ikke ville betale bompenger for Asanebuere.
– Det er jo ufatteleg naivt å tru at vi i Bergen skal fortsetta å legge til rette både vedtak og pengar for noko Nordhordland åleine har glede av,… sier Bergen Venstre Per-Arne Larsen.
Om ikke Bergen har glede og nytte av å utbedre E39 gjennom Åsane nord stiller jeg meg meget undrende til. Det er tross alt en vei som ligger innenfor Bergen kommune sine grenser. Og således deres ansvar. Avtalen med å starte utbedring av strekningen Klauvaneset – Vågsbotn først er allerede signert og sendt til departement og minister.
De fremholder at det var en forståelse med Nordhordland at 1,5 milliarder skulle brukes til den nye tunellen (Klauvaneset – Vågsbotn) som kanskje ikke blir begynt på før i 2033. Og at det skulle være en samkjøring mellom bompengeinnkreving mellom kommunene. Den siste der er rimelig frekk å komme med sånn på sparket.


For det dette vil medføre er at Nordhordlandspakken, Askøypakken, Sotrapakken og Os pakken må reforhandles i stortinget med en ny stortingsproposisjon. Det må også Byvekstavtalen for Bergen og Miljøløftet. Alle disse avtalene må på ny behandles i stortinget. Statens Vei Vesen (SVV) må også få komme med sine utspill i saken ang beregninger av inntjeninger på nye baserte kalkyler på hele distriktet samlet. Dette er et stort maskineri som skal tygge igjennom alle sider av saken før det kommer så langt at det kan bli noe vedtatt. Det kan ta vinter og vår, ja flere år er ikke umulig før det endelig foreligger en ny stortingsproposisjon for hele området. Dette er de reelle fakta som foreligger. Å forespeile velgerne noe annet før valget er å kaste glør i øynene på oss. Legg frem fakta som de er, ikke gå rundt grøten med svada og halvsannheter dere vet lekker som en sil.