Bussjåførane har tre krav for å unngå streik. Fylket ber om tålmod.

Fagforeiningsleiar Roger Moum stiller krav til politikarane og Skyss, og ber om snarleg tilbakemelding. – Ut frå svara vil vi ta ei avgjerd på om det blir politisk streik , seier han.