Buss delvis utfor vegen på Lunde

Store køyretøy kom seg ikkje forbi.