Budsjettsprekk for Lindås kommune i 2019: Enda med avvik på 26 millionar

I 2019 hadde Meland eit negativt resultat på 16 millionar, og Radøy eit negativt resultat på 15 millionar i sine budsjett. Dette var som venta, seier rådmann i Alver, Ørjan Raknes Forthun. Lindås hadde derimot budsjettert for overskot. Slik gjekk det ikkje.