Rundt fem timar på overtid kom meldinga om brotet mellom partane.

– Streiken skaper på kort sikt store problem for de reisande, og den gir store ringverknader i samfunnet. Men krava frå pilotane har vore umoglege for SAS å innfri, seier administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i ei pressemelding.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotane, som er samla under paraplyen SAS Pilot Group, mekla fleire timar på overtid hos Riksmeklaren i Oslo.

Kravet frå pilotane er ei lønnsauke på 13 prosent. NHO Luftfart seier pilotane via meklinga blei tilbode lønsauke i tråd med kva man elles er blitt einige om i norsk arbeidsliv, men at pilotane krev auke på et høgare nivå.

– Krava frå pilotforeiningane er kostnadsberekna og inneber ei reell trussel mot lønnsemd og jobbtryggleik i Norge, seier NHO Luftfart.

 

Beklageleg

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres foreining (NSF) seier han er lei seg for at meklinga ikkje førte fram, og for at passasjerane blir råka. At NHO Luftfart meiner lønskrava til pilotane trugar konkurransemoglegheitene for SAS, seier han «ikkje henger saman med røynda».

– Vi kom inn i disse meklingane med et krav om å få tilnærma lik avtale som våre konkurrentar i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handlar om korleis ei pilot kan planlegge sitt liv og sikre føreseielegheit, slik at man kan ha et privatliv som fungerer saman med jobben, seier Laulund til NTB.

Han håper meklinga kan takast opp att så snart som mogleg, slik at trafikken kan fortsette som normalt. Fredag er minst 205 SAS-avgangar innstilt som følge av faren for pilotstreik. Berre frå Oslo Lufthamn er 44 SAS-avgangar innstilt mellom 6 og 12 fredag.

Ved 2-tida natt til fredag blei også de svenske SAS-pilotane tatt ut i streik etter brot i meklinga.

Bergens Tidende melder på sine nettsider at dette er dei tolv avgangane på Flesland som er råka av streiken fram til klokka 12 på fredag:

 • SK238 til Oslo med avgang klokka 0700
 • SK4144 til Ålesundmed avgang klokka 0725
 • SK4144 til Trondheim med angang klokka 0725
 • Sk248 til Oslo med avgang klokka 0825
 • SK4154 til Trondheim med avgang klokka 0900
 • SK252 til Oslo med avgang klokka 0920
 • SK4143 til Stavanger med avgang klokka 0950
 • SK260 til Oslo med avgang klokka 1025
 • SK898 til Stockholm med avgang klokka 1035
 • SK262 til Oslo klokken med avgang klokka 1210
 • SK4156 til Trondheim med avgang klokka 1225
 • SK2875 til København med avgang klokka 1325