Brekkeløypas heltar: – Utan oss hadde Brekkeløypa vore ein svinesti

Kvar veke møter dei for å rydde og halde Brekkeløypa ved like. Utan dei ville løypa vore våt og full av boss.