Brannvesenet rustar opp - kvittar seg med fem brannbilar og kjøper tre nye

Til hausten blir det både ny brannstasjon og nye brannbilar for Nordhordland brann og redning.