Braanaas om ei ny avgift på havbruk: – Må i alle fall ikkje brukast på å løne fleire byråkratar

Dersom stortingspolitikarane endar opp med ei ordning med arealavgift eller produksjonsavgift frå havbruk, meiner Ola Braanaas det er viktig at det styrkar kystkommmunane.