Børge leitar etter folk som kan utvikle Nordhordlandsregionen

Industriutvikling Vest AS ønsker å syte for nyskaping og vekst ved å tilsette to forretningsutviklarar.