Valget er rett rundt hjørnet og partiene kniver om folkets stemmer. Valgflesket er billig i disse dager. Ja det er nesten som bacon på svenskegrensen.

Men bør vi sette partitilhørighet til side for å få en av «våres» inn på tinget?

Som de fleste vet så stiller Astrid Aarhus Byrknes som 2. kandidat for KrF Hordaland. Og det finnes vel ingen andre som har gjort mer for Nordhordland, Lindås og Alver kommune enn henne. Gjennom 12 år som ordfører har hun vist hva hun setter først. Det er Nordhordland og vår kommune. En med bedre kontakt med lokalsamfunnet finnes knapt.
Så burde vi ikke da velge å få en inn på stortinget for å kunne fremme vår region på best mulig måte?

De fleste som har lest mine leserbrev/ kronikker har vel skjønt at jeg ikke hører til KrF medlemsliste. Men her handler det om helt andre prinsipper og valg.

Vi bør få inn en på stortinget som kjemper for vår region.
Og som skrevet, ingen kjenner regionen bedre enn henne.

Det handler om ubåten utenfor Fedje, vindkraft i Matre fjellene. Vern om naturresurser. Biosfæreområde i Nordhordland og et styrket løft for å få fortgang på Klauvaneset – Vågsbotn. En veistrekning som kan hale ut til 2029 eller enda senere. Og det handler om arbeidsplasser på Mongstad og ellers i distriktet.
Om å kunne utforme og hjelpe fylkeskommunen og staten til å utforme anbud til båtbygging slik at kontraktene går til Norske verft.

Så jeg ber våre innbyggere i regionen om å stemme taktisk ved dette valget for vår region.