Bomsnikinga held fram: – Eg vart nesten påkøyrd

Det er ikkje berre i Isdalstøbakken at bilistar ser sitt snitt til å unngå bomstasjonen.