Nordhordlandsbroen ble åpnet 22 september 1994.Og er verdens lengste flytebro uten forankringer i begge sider. Den er 1614 meter lang og har et brospenn på 172 meter. Brotårnet rager 99 meter til toppen. Broen er bompengefinansiert og når den var ferdig nedbetalt etter 49 år var det innbetalt 1372 millioner kroner. Langt over 90% er betalt av brukerne. 31 desember 2005 var siste dag med bompenger på Nordhordlandsbroen. Det var bomstasjoner på broen i 11 år. Men bompenger ble krevd inn via fergebillettene fra 1956. (kilde nrk)

Broen erstattet Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Knarvik og Steinestø og båtstrekningen Knarvik/Frekhaug-Bergen i 1994. Som på sin side var subsidiert fra staten.

• Skulle koste 570 millioner kroner ifølge de første anslagene. Da broen var ferdig hadde bilistene betalt 1,37 milliarder i bompenger for prosjektet.

• Finansiert med bompenger fra 1956 til 2005.

• Omtalt som «Salhusbroen» frem til 90-tallet

• Et av broelementene sank under slep mens byggearbeidet pågikk

NH-pakken er vedtatt og bomstasjonene er under oppføring i skrivende stund. Deriblant en ny bom på nordre side av broen. NH-pakken har skapt mye harme og frustrasjon og bilistene blir skattet enda en gang. Statens aktive melkeku.

Men nok en gang sitter «strilene» igjen med hatten i hånden og en slunken gevinst.

Nordhordlandspakken koster 1500 millioner, 1,5 milliarder. Av dette får vi 60 millioner fra staten. Det er 4%. Fire prosent dere. Se Stortingsproposisjon 164S Til sammenligning kan vi se på Bergen sin pakke som får minimum 70% dekket fra staten. Bergenspakken

Eller sotrasambandet som ligger an til en statlig andel på 28% Sotrasambandet

Så enten gjør vi Striler her i Alver noe hakkanes gale eller så er det staten som kniper igjen pengepungen. Det lukter ikke særlig godt uansett hvordan man ser på dette. Vi striler har betalt nok. Som et lite apropos og sett som sammenligning til statens bidrag til NH-pakken så er årlige driftskostnader for bergenspakken 86 millioner.

Vi skulle gjort som under oljekrisen i 1973. Satt bilene fra oss og latt den stå i en uke – 14 dager i hele Norge. Tipper MDG hadde jublet, men bompengeselskapene hadde nok sett på tilværelsen med et mørkere blikk. Stortinget hadde i frustrasjon åpnet opp for ekstratiltak for å berge finansieringen av diverse bybanetiltak og senket bensinprisene for å få sving på AS Norge.

Alt for å få den økonomiske balansen tilbake der de så gjerne vil den skal være.

Staten krever og innbyggerne betaler.

Nå har Bergen kommune gjort et krumspring for selv å komme ut av en pinlig velgerkrise. De fjerner 3 bomstasjoner i Åsane og setter opp en ny på Nordhordlandsbroen på bergenssiden. Vi innbyggerne i Alver skal betale for bybanen i Bergen. For bybanen til Fyllingsdalen, for grønnere bymiljø i Bergen. Selv Bergen byråd og Bergen kommune visste dette ville skape ramaskrik da de har tatt høyde for dette i stortingsproposisjonen med egne lokalpolitiske vedtak *. Men nå er det ikke lenger deres utfordring. Velgerne som rammes bor i Alver. Noen som ikke visste at politikere er sleipe som åler? Vel det fikk dere demonstrert nå. De har hatt mange år på å utrede plasseringen av de stasjonene i ytre bomring. Men først nå i 12 time når velgerne raser og FNB stormer frem på meningsmålingene så klarer de å finne en utvei. De lar innbyggerne i Alver kommune ta regningen.

Og de bompasseringene som nå blir revet i Åsane ble oppført på tross av hva det står i stortingsproposisjon 11S og Bergen Bystyrets egne merknader til proposisjonen.

* I kapittel 3 under Lokalpolitiske vedtak.

«Merknad 5

Ved plassering av nye bomstasjoner er det viktig at en tar hensyn til lokalmiljøet med faktorer som skolekrinser, barnehager, lokale fritidsaktiviteter og andre tjenester. Det bør også være en god balanse mellom geografisk økonomisk fordeling og de veistrekninger/ kollektivtilbud som skal bygges. Generelt bør en i den videre prosessen være åpen for innspill fra lokalmiljøet om plasse¬ringen av de ulike bomstasjonene for best mulig å redusere ulempene for nærmiljøene.»

Det er da rimelig uforståelig at ikke de har tatt imot disse innspillene og vurderingene i forkant av plasseringene, da det er deres egen merknad til proposisjonen de har brutt og legges til grunn for at de bommene nå blir flyttet.

Det sier seg selv det kan ikke stå to bomstasjoner for hver sin pakke på hver sin side av samme bro. Det går ikke. Dette må selv politikere i Bergen innse. Noe må gjøres.

Politikerne i Alver har fått dette tredd ned over hode på seg i 12 time og må finne på en løsning som innbyggerne i Alver kan godta. Det må passes inn med NH-pakken og en eventuell byvekstavtale, ( gu... forby) samt mulig samkjøres med Bergen og deres system. Dette kan også være et forøk for å presse Alver med i Byvekstavtalen som til nå har stagnert og er satt på vent. Men det blir bare spekulasjoner. Byvekstavtalen bør uansett settes på vent til etter kommunesammenslåingen i 2020.

Men hvordan løse dette til innbyggernes beste?

Byvekstavtalen er en styggedom for Alver kommune sine innbyggere. Der mister vi råderett over alle vesentlige utbyggingsplaner både kommunalt og privat. Er man bonde eller eier litt land og bor mere en gåavstand til offentlig transport så får man ikke lov å skille ut tomt til egen sønn og eller datter. Heller ikke for å kunne selge på det åpne marked. Byvekstavtalen er bundet opp i statens miljøprogram for nullvekstmålet innenfor biltrafikken. Så da får man ikke bygge nye hus som vil medføre økt biltrafikk. Og med så grisgrendt bebyggelsen er her ute på bygden med store landarealer å ta av så får vi da altså ikke kunne gjøre som vi vil. Og legger vi da og til med det «gode» busstilbudet som pr i dag eksisterer her i Alver så kan det bli riktig ubebodd her etter noen år. Man kan ikke ta bussen inn til Bergen for en tur i teateret og en kveldsdrink på byen en fredag eller lørdagskveld. Siste bussen fra Bergen til Mongstad/Mastrevik fredag går 2130, lørdag går siste kl 1600. Så den byvekstavtalen kan ikke, MÅ ikke bli en realitet her i Alver kommune.

Om bommen på bysiden av Nordhordlandsbroen blir stående så må strekningen Klauvaneset – Vågsbotn blir første prioritet. Men med statens veivesen sin utredningshastighet så kan det ta 10 nye år før de begynner på den. Den er uansett bare tildelt 200 millioner i oppstarts midler i perioden 2023 – 2029.

Og om dere politikere klarer å få til en fjerning av bommene her ute og at vi likevel får en økonomisk støtte til veiprosjektene uten å måtte binde oss til byvekstavtalen så kan nok dette selges inn til innbyggerne. Det blir tross alt innbyggerne og bedriftene her ute som kommer til å betale i den bommen på E39. Ikke innbyggerne i Bergen. Men veien Klauaneset – Vågsbotn er i Bergen kommune og er deres utfordring. Ikke Alver sin. Det må komme tydelig frem. Selv om det er mange her ute som kjører den veien så er det veiprosjektet ikke Alver sitt ansvar.

Vi striler må tørre å gi beskjed. Vi MÅ bli tøffere i tryne og stå på for vårt og våres lokale interesser. Ikke stå med hatten i hånden og ta til takke med knapper og glansbilder. Vi har betalt nok for den broen, den veien og hele det veiprosjektet. Vi har finansiert broen i 49 år. Det må være norgeshistoriens om ikke verdens lengste bompengefinansiering. Så Nok er Nok. Vi har betalt vår del. Nå er det på tide andre begynner å bla opp litt midler her. Skal bommen på sørsiden av NH-broen bli stående så skal vi ha et bomfritt Alver og midler til våre veier.

Bergen Høgre vil prioritera tunnel til Nordhordland før bybane til Åsane