Fylket stopper riving og flytting av bomstasjonar

Fylkespolitikarane nektar å flytte bompengebelastningen fra nord i Åsane til Nordhordland.