Krev opprydding i pengebruken til bompengeselskapa

Av

Bompengeselskapa har brukt store summar på høge lønningar, alkohol og konsulentbruk. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kallar det uakseptabelt.