(Siste)

Et overslag fra Meteorologisk institutt viser at vi kommer til å få 200-300 kuling- og stormvarsler her i landet i løpet av høsten.

Gode råd

Her er noen gode råd som kan sørge for at du ikke rammes av stormenes herjinger:

- Løse gjenstander skaper farlige situasjoner. Trampolinen i hagen blir lett et «flygende objekt» når stormvinden kommer. Den må demonteres eller festes godt.

- Husk at du som huseier blir ansvarlig for alle skader forårsaket av alle løse gjenstander dersom de ikke er forsvarlig sikret. Sørg derfor for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.

- Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port kan lett bli «offer» for vindens herjinger. Her gjelder det derfor også å sikre godt og lukke dørene.

- Alle bygg under oppføring må sikres ekstra godt.

- Vær obs på at gamle trær, eller tjukke greiner på trær, kan blåse ned i stormen og skape stor skade på personer og eiendom.

Store ødeleggelser

I årene 2007-2010 fikk forsikringsselskapene meldt inn i snitt 3.259 stormskader årlig, og skadeoppgjørskostnadene utgjorde 138 millioner norske kroner i snitt hvert år. Men både antall skader og utbetalinger varierer mye fra år til år (se tabell til slutt i saken).

2011 ser imidlertid ut til å bli et «toppår». Allerede i juli var antall innmeldte skader oppe i 2.114, til en anslått erstatning på 102 millioner kroner.

Naturskadepoolen

– Så snart høststormen klassifiseres som «liten storm», det vil si at det blåser minst 20,8 meter per sekund, er det Norsk Naturskadepool som i prinsippet dekker skadene den forårsaker, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

– Men kunden forholder seg til forsikringsselskapet på ordinært vis, og vi behandler skaden på lik linje med vanlige skader. Vi rekvirerer en takstmann som er godkjent for taksering av naturskader, og så utbetaler vi erstatning med bakgrunn i forsikringsvilkårene for naturskade.

Stormflo

Kombinasjonen tidevann, lavtrykk og storm kan føre til stormflo. Dette er ikke uvanlig på vestkysten av Norge og kan føre til store oversvømmelser.

Skader på bygninger som er forårsaket av stormflo, blir også dekket av Naturskadepoolen.

Brannforsikring

Hovedregelen er at bygninger og andre objekter som kan brannforsikres, automatisk også er dekket mot naturskade.

En promille av brannforsikringspremien som forsikringsselskapene mottar, innbetales til poolen.

Hvert selskap blir deretter avregnet i forhold til selskapets markedsandel innenfor eiendomsforsikringer.

Lavere premie

– De siste årene har det heldigvis vært et relativt lavt skadetilfang samlet sett. Dette medvirker til at premien fra forsikringsselskapene går ned neste år, fra 0,08 til 0,07 promille. Det er den laveste satsen siden poolens oppstart, forteller Jørgen Nielsen i Naturskadepoolen.

Stormskader

År

2007

2008

2009

2010

2011*

Estatning (i mill. kr.)

149

255

93

54

102

Antall stormskader

4 449

5 723

1 747

1 117

2 199

*per juli (Kilde: FNOs Naturskadestatistikk)