(Siste)

Dersom en stor solstorm treffer jorda i løpet av de neste månedene, vil den i første omgang ramme satellittene som går i bane rundt jorda.

Men også det vil du merke godt fra godstolen i stua: TV-en sender bare støy, mobilen gir ingen lyd, og du kan glemme både nettaviser og oppdatering av Facebook. Internett er dødt.

I verste fall forsvinner også strømmen. Flere hundre millioner mennesker står i fare for å miste strømmen. Et strømbrudd som kan vare i noen minutter – eller i flere måneder, skriver Forskning.no.

Mange forskere i flere land arbeider nå med verste-falls-scenarier, der de forsøker å forberede teknologien og infrastrukturen på konsekvensene når sola får et virkelig stort utbrudd.

For det er ikke snakk om hvis en storm treffer jorda – det er spørsmål om når solkatastrofen inntreffer.

En solstorm er en strøm av ladede partikler som slynges ut fra sola i stor hastighet etter en eksplosjon på stjernens overflate.

Når partikkelstrømmene kommer inn i jordas atmosfære, kan de forstyrre og overbelaste strømmen som går i elektriske systemer.

Det kan gjøre at kretsen kortslutter, og i verste fall kan hele systemet ta fyr når overbelastningen varmer opp metallet i elektronikken, skriver Forskning.no.

Peter Gallagher er astrofysiker og arbeider med solfysikk på Trinity College i Dublin i Irland. På en konferanse i hjembyen i sommer presenterte han – sammen med kolleger fra USA og EU – farene som romværet representerer.

Ifølge Gallagher er vi mye mer sårbare for romvær nå enn vi har vært noen gang tidligere.

– Vi er på vei mot et solmaksimum, med ekstra mye aktivitet på solen. Maksimumet kommer til neste år, og det er da sjansen er størst for at virkelig store stormer kan oppstå, sa han.

Nede på jordoverflaten er vi ganske beskyttet mot alt annet enn en kraftig solstorm, fordi atmosfæren fungerer som et skjold mot de fleste partiklene.

Men for satellittene skal det langt mindre til før elektronikken går av hengslene. Hvis elektronikken i en satellitt ødelegges, er det både kostbart og tidkrevende å erstatte den.

Da en mellomstor solstorm traff jorden i 2003, endte storparten av våre satellitter ute av drift i alt fra noen minutter til noen timer.

Den japanske satellitten Midori 2 gikk tapt for alltid.

At TV-en din ikke fungerer, er kanskje ingen krise. Men satellittene er helt avgjørende for det meste av infrastukturen her på jorda.

Flytrafikken og skipsfarten er helt avhengige av satellittnavigasjon. Et fly på vei inn for landing i tykk tåke klarer seg ikke mange minuttene uten satellittene.

Blir satellittene våre slått ut i lang tid, vil fly og kanskje også skip måtte tas ut av drift.

Mange husker nok de praktiske og økonomiske konsekvensene da askeskyen lammet Europas flytrafikk en kort uke i 2010.

Dessuten er verdensøkonomien avhengig av satellittene. De brukes for å opprettholde en internasjonal tidsreferanse som timer verdens børser, slik at handelen skjer umiddelbart over hele verden. (ANB)

Her kan du lese mer om trusselen fra solstormer