(Siste)

Én av tre boligkjøpere (34 prosent) sier de er villig til å betale mer for en bolig med bedre energikarakter; sammenlignet med en bolig som ellers har samme standard.

Det viser en ny undersøkelse fra YouGov.

– Tallene underbygger en trend hvor nordmenn blir mer og mer opptatt av energivennlige boliger, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova, som står bak undersøkelsen.

– Det er gledelig om man i tillegg til å spare strømutgifter og miljøet, også kan heve verdien av boligen med de riktige tiltakene. Vi håper dette sammen med vårt nye tilbud om energirådgivning kan motivere enda flere til å energi-oppgradere boligen.

Med Enovas nye støtteordninger kan du få opptil 5.000 kroner i støtte til energirådgivning.

– Med en grundig energigjennomgang av boligen til grunn, kan du lett velge den riktige kombinasjonen av tiltak, sier Kvam.

– Slik er du sikret at tiltakene du gjennomfører faktisk fører til høyest mulig energibesparelse og bedrer energimerket til boligen din.

En av viktigste forklaringene på at energibruken flater ut i norske boliger, er at mange gjennomfører energieffektiviseringstiltak.

I det ferske klimabarometeret oppgir hele 31 prosent av boligeierne at de har planer om å gjennomføre slike tiltak.

– Vi får stadig flere søknader om støtte til å gjøre nye boliger så energieffektive som mulig, og det er også stor interesse for energisparing blant dem som sier eldre boliger, sier Kvam.

Hvilke tiltak som egner seg best, kommer mye an på hvilken type bolig du har.

– Når det gjelder forbedring av energikarakter, vil tiltak som reduserer boligens oppvarmingsbehov stå sentralt, forklarer Kvam.

Etterisolering, vindtetting og bytte til bedre vinduer gjør store utslag og bør vurderes dersom en likevel planlegger større bygningsmessige arbeider på boligen

– I tillegg vil oppvarmingsløsninger som varmepumpe og solfanger bidra til forbedret energikarakter, samtidig som disse tiltakene også forbedrer boligens oppvarmingskarakter, sier Enova-direktøren.

Støtte til energirådgivning er ett av de nye tilbudene til boligeiere fra Enova. Etter energigjennomgangen, kan du også få støtte til å gjennomføre tiltakene.

– Den største delen av energibruken skjer i gamle boliger. Derfor satser vi nå på ordninger som gjør det ekstra attraktivt for disse husstandene å gjøre noe med energibruken, sier Kvam.

Husstander kan også søke om støtte til å bytte ut oljefyren, til å installere solfangere og til sentrale varmestyringssystem.

Fra 1. juli 2010 måtte alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut, ha en energiattest.

Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. (ANB)