(Siste)

Det mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Sen snøsmelting i fjellet bidrar til å holde prisene lave.

Tilsiget til vannmagasinene var om lag 49 TWh i tredje kvartal, ifølge foreløpige tall fra NVE. Det er nesten 9 TWh høyere enn normalnivået og 4 TWh høyere enn i tredje kvartal i fjor. Nedbøren har likevel vært normal.

Tilsiget skyldes lave temperaturer i fjellet i år, noe som ga sen snøsmelting.

Tilgangen på vann i tredje kvartal bidro til høy kraftproduksjon og eksport til utlandet.

– Høy magasinfylling har gjort det vanskelig for mange produsenter å lagre vannet som kom gjennom sommeren. Mange har derfor produsert mye kraft i sommer. Dette har medvirket til at prisene i tredje kvartal var svært lave, sier NVE-direktør Per Sanderud.

I uke 33 ble det satt rekord i nettoeksport av norskprodusert kraft, med en samlet mengde på 668 GWh. (ANB-NTB)