(Siste)

Det viser en undersøkelse fra NBBL. Og antallet øker.

– Svært mange her i landet mangler alternativer til strøm når de skal holde varmen. Det gjør dem sårbare for strømbrudd og svingninger i strømprisen, sier administrerende direktør Hege Skinner i NBBL.

Økning

13.000 boligbyggelagsmedlemmer over hele landet har svart på spørsmål om hvordan de varmer opp boligene sine. Halvparten av medlemmene bor ikke selv i borettslag. 26,5 prosent svarte at strøm er deres eneste oppvarmingskilde.

Tallet på boliger som bare kan fyre med strøm har økt de siste årene. Statistisk sentralbyrås tall fra 1990 viser at 23,5 prosent av boligene den gang bare hadde strøm.

Mer skifting

– Til tross for at det er et nasjonalt mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming av boliger, ser vi at dette ikke påvirker investeringene i ekstra oppvarmingssystemer. Det må bli flere boliger der folk kan skifte mellom ulike varmekilder, sier Skinner til Newswire*.

Strøm er absolutt vanligst blant dem som bare har én varmekilde i huset. Men mange (åtte prosent) har vannbåren varme som eneste oppvarming.

Billig strøm

– Vi ser at så mange som fire av ti norske boliger bare har én varmekilde. Andelen har faktisk ikke endret seg særlig siden 1950-tallet. Forklaringen er trolig at det har vært et politisk mål å knytte alle til strømnettet og at strøm har vært billig i Norge, sier NBBL-direktøren.

Selv ikke boliger som er bygget de siste ti årene har flere oppvarmingssystemer.

– Årsaken er ikke lenger at strøm er billig, men at det er dyrt å installere alternative oppvarmingssystemer. De tekniske kravene til boliger har blitt strengere, slik at det trengs mye mindre strøm og energi til oppvarming. Utbyggerne har ikke prioritert installering av en ekstra varmekilde.

Etterisolering

Løsningen for boligeiere som sliter med strømregningen i eldre hus og leiligheter, er ikke nødvendigvis peis eller vedovn.

– I boligblokker og konsentrert bebyggelse kan etterisolering og det å bytte ut gamle vinduer bidra til å redusere strømregningen, sier Hege Skinner i NBBL. (ANB)

* Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. NBBL er en av kundene.