(Siste)

Spesielt på denne tiden av året tar et stort antall mindre dyr som tar seg inn i nettstasjoner og kortslutter strømmen.

– Små gnagere som mus og rotter er nok de hyppigste gjestene i våre anlegg, sier Kjersti Kirkeby, informasjonssjef i Hafslund Nett, som opplever at dyr står for rundt 150 strømbrudd årlig.

– Men også andre dyr tar seg en tur innom våre anlegg og forårsaker strømbrudd – enten i form av korte blink, eller mer langvarige utfall.

I løpet av de siste fem årene har for eksempel bevere stått bak 20 strømbrudd fordi de har felt trær over luftledninger.

–Tilfellene har vært spredt i hele 10 ulike kommuner i vårt område, så det tyder på en god beverbestand, sier Kirkeby.

– Siden beveren nøyer seg med å felle trær over ledningene, kommer den ikke selv til skade under hendelsen, og den er bestandig forduftet når vi ankommer feilstedet, sier hun.

Et annet dyr som ofte forårsaker strømbrudd, men som ikke er like heldig som beveren, er ekornet. Det omkommer.

I løpet av de siste fem årene har det vært 30 utfall der årsaken har vært ekorn.

Halvparten av utfallene er forårsaket av ekorn holder til i Asker og Bærum.

Når det gjelder fugler, er det som oftest kråke, due, skjære og måke som kommer bort i strømførende komponenter og forårsaker kortslutning.

Mer sjeldent dreier det seg om ravn, svane, røy eller ugle.

En annen type fugl som volder skade som igjen kan føre til strømbrudd, er hakkespetten.

To av tre norske nettselskaper er plaget av at hakkespetter lager hull i tremastene.

Det følger kostnader med hakkespettenes herjinger, blant annet til beskyttelsestiltak, reparasjoner og utskifting av stolper.

– Av og til blir vi overrasket når vi finner mer uvanlige dyr som har tatt strømmen, sier Kirkeby.

I Asker var det for et par år siden strømløst en times tid midt på dagen fordi en buorm hadde tatt seg inn i en nettstasjon og forårsaket kortslutning.

Under en flom i oktober noen år tilbake ble det funnet en død gjedde(!) i en nettstasjon som lå i vannkanten på Vansjø i Råde.

– Mens de fleste små dyr og fugler må bøte med livet i møtet med strømførende komponenter, opplever vi til vår glede at det ligger noe i ordtaket om at katten har ni liv, sier Kirkeby.

– For et års tid siden hadde en katt klart å ta seg inn i en nettstasjon i Oslo hvor den forårsaket strømbrudd.

Da mannskapet tok seg inn i nettstasjonen møtte de til sin overraskelse en høyst levende katt. Det ble riktignok påpekt at den nå kun hadde åtte liv igjen...

Hafslund Netts beregninger viser at rundt 90.000 kunder hvert år opplever strømbrudd som er forårsaket av dyr.

Mange av disse strømstansene er kortvarige, og da mistenker man at fugl har vært borti kraftlinjene.

Andre ganger blir strømbruddet mer langvarig, fordi mannskaper må ut og feilsøke for å finne årsaken til strømbruddet og få strømmen tilbake.

Da oppdager man ikke sjeldent små dyr som har kommet borti strømførende linjer og anlegg.

– Avbruddene er en ulempe for kundene, og de er også kostbare for oss. Da er det i det minste en trøst å vite at bevere og katter som regel kommer godt ut av det hele, sier hun. (ANB)