Bjørn Sagstad tilsett ved Griegakademiet: – Eg vil spele på lag

– Eg vil spele på lag, vere ein lyttande og utforskande leiar og invitere til samskaping og medbestemmelse mellom musikarane og meg sjølv.