Billettprisane nær dobla over natta

Innbyggarane på øyane i Askvoll vakna til eit ferjeprissjokk. – For vår familie kostar det 23.000 kroner meir i året, seier Vegard Stølen.