Berre tilfeldigheiter gjorde at Ole-Ivar fann den druknande kviga

– Det siste sveipet etter vegkrysset er kun hesten min si forteneste, seier gardbrukar Ole-Ivar Åm Sognnes.