Inga semje – no snakkar Hordaland om konsekvensar for samarbeidsklimaet

VESTLAND: Sogn og Fjordane firte ikkje ein millimeter i striden om kraftverdiane då Fellesnemnda for fylkessamanslåinga kom saman.