Klar for kjempestreik

23.000 arbeidstakarar i LO kan gå ut i streik dersom ikkje meklinga fører fram gjennom helga. I så fall blir Hordaland hardt råka. Sjekk kven som blir råka!