Startar med planane for ny tunnel frå Nordhordlandsbrua

Det er snakk om ein firefelts tunnel. Men to av fire felt vil vera øyremerkt kollektiv- og tungtransport.