Kjetil (32) har ein hobby utanom det vanlege: – Eg var fasinert av det at ein kunne fly opp ned

I eit russisk veteranfly, sit Kjetil Dalseid. I 470 km/t, utsett for 9 G, gjer han loopar som får folk på bakken til å nærast mista pusten.