Langar ut mot strile-kommunane: – Kvifor i all verda skal vi gjere som dei vil?

Per-Arne Larsen i Venstre vil sikra vegane og bygga ut kollektivtilbodet nord i Åsane, men så vil han bygga ny veg gjennom Arna.