Vågen vert fylt opp med båtar – Desse radværingane har sikra seg kremplassane til 17. mai

Men det er framleis plass til mange fleire, fortel Bergen havn.