Lokalpolitikarar ber rikspolitikarar vere betre rollemodellar i kampen mot hat og netthets

Av

Kjente politikarar må gå føre med eit godt døme. Det var eitt av råda statsråd Monica Mæland (H) fekk under eit dialogmøte om truslar og netthets.