Ber vindkraftselskapet Zephyr koma seg ut av Høyanger kommune

Ordførar Petter Sortland (Ap) er klar i sin tale.