Ber politikarane trekke dei innsende byvekstavtale-prosjekta: – Må bruke midlane der effekten er størst

Per Kristian Holmetun meiner midlane i byvekstavtalen må brukast på prosjekt som har større effekt på nullvekstmålet i avtalen.