Ber folk om å bruke mindre vatn

Tysdag morgon sende Alver kommune ut ei melding til innbyggjarane om å moderere vassbruken.