Bedrifta tek grep: – Vi måtte berre kaste oss rundt og finne ei løysing

Berre tre veker etter opning, må Emilie Lyssand og Marie Elena Nesheim, tenkje kreativ for å nå ut til kundane under korona-tida.