Over 2000 nordhordlendingar var med i trekninga av ein båt frå Knarvik senter. Avisa Nordhordland var til stades då trekninga gjekk føre seg.