Barnelege: – Mykje større sjanse for at barn blir alvorleg sjuke av vanlege virus enn koronavirus

BARNELEGE: Per Helge Måseide ønsker å roe foreldre som fryktar at barna deira blir prøvekanin for covid-19. Foto: Privat

BARNELEGE: Per Helge Måseide ønsker å roe foreldre som fryktar at barna deira blir prøvekanin for covid-19. Foto: Privat Foto:

Av

Barnelege Per Helge Måseide skapar reaksjonar når han vil roe foreldre som ikkje vil at barna skal vere «prøvekanin for Covid-19».

DEL

(Nettavisen): 27. april gjekk mange barn i småskulen tilbake til skulebenken, og sidan 20. april har fleire og fleire barnehagar opna opp for dei minste.

Mange foreldre er urolege, og nokre av dei har funne saman i Facebookgruppa «Barnet mitt skal ikkje vere prøvekanin for Covid-19».

I eit lengre innlegg på sida, skriv barnelege Per Helge Måseide at barn sjeldan blir sjuke av covid-19.

Folkehelseinstituttet seier at barn også er mindre smittsame, av same årsak.

– Ingen barn i risikosonen

«Ut frå det vi veit så langt er antakeleg ingen barn i risikosona, heller ikkje dei som er kronisk sjuke» skriv Måseide i eit innlegg på denne FB-sida.

Han er med i ei gruppe som jobbar med nasjonale prosedyrar for korleis barn som eventuelt blir lagt inn på sjukehus med covid-19 skal behandlast, og som held seg oppdatert på den kunnskapen ein til kvar ei tid har frå Norge og andre land.

– Eg skreiv innlegget fordi det er mykje uvisse. Ut frå tilbakemeldingane (i skrivande stund 405 tommel opp, 89 hjarter og 26 sinte fjes) så er altså dei aller fleste positive, sjølv om dette er ei gruppe oppretta for dei som er redde for å sende barn i barnehage eller på skule. Mi oppleving er at mange er usikre dersom dei har barn med kroniske plager som astma, men nesten ingen av desse, treng å ta spesielle forholdsreglar, seier Måseide til Nettavisen.

– Barn kan bli sjuke av koronaviruset, men det ser ut til å gå bra også med dei som har andre kroniske sjukdommar. Det norske barnelegemiljøet har likevel valt å legge seg på ei «føre var»-linje og har laga retningslinjer for kva barn som ein kan vurdere å halde heime frå skule eller barnehage. Men dette dreiar seg om ei liten gruppe med alvorleg sjuke barn, seier han.

Han poengterer at dei aller fleste barna har stor nytte av å gå i barnehage og i skule, og at det bør vere ein del av livet for dei småe.

Influensa meir alvorleg for barn

«Det er ingen barnelegar eg kjennar som har nokre som helst interesse av at nokre barn skulle bli alvorleg sjuke. Men alle virus kan gjere barn sjuke, også dette, sjølv om sjansen for å bli alvorleg sjuk antakeleg er ekstremt liten», skriv han i innlegget.

Til Nettavisen seier Måseide at årets influensa har vore alvorleg for ein del barn.

– Det er viktig ikkje å gløyme at sjansen for at barn blir alvorleg sjuke av dei vanlege virusa som kjem i løpet av vinteren, er mykje større enn at dei blir alvorleg sjuke av covid-19. Vi har for eksempel sett at barn er blir alvorleg sjuke av influensa i løpet av vinteren, seier han.

Måseide ser ut frå tilbakemeldingane på FB-posten at mange etterlyser meir sikker informasjon.

– Det er dumt å vere skråsikker, for det er alltid ting vi ikkje veit, seier han, men legg til at det så langt under koronapandemien er godt dokumentert at det ikkje er barn som blir alvorleg sjuke med covid-19.

10 norske barn på sjukehus

Måseide viser til denne rapporten, som blant viser til ei kinesisk undersøking som seier at blant 72.314 tilfelle i Kina rapportert i februar 2020 var berre to prosent under 19 år. I ei nasjonal kinesisk oversikt basert på 731 barn med bekrefta COVID-19 i februar 2020, hadde 97 prosent mild til moderat sjukdom, 2,5 prosent alvorleg pneumoni (lungebetennelse), mens 0,4 prosent utvikla kritisk sjukdom. Det er rapport dødsfall blant barn, men svært sjeldan.

Per 21. april 2020 er det registrert 87 barn med COVID-19 i Norge i alderen 0–9 år og 311 i alderen 10–19 år (MSIS). Færre enn 10 barn har vore innlagt på norske barneavdelingar, der ingen på intensivavdeling.

Måseide har ikkje vore ein del av gruppa som har undersøkt om barn spreier koronaviruset. Den gruppa har laga denne rapporten der det blant anna står: «Vi har funne få dokumenterte eksempel på sannsynleg smitte frå barn, men det svært avgrensa dokumentasjon på dette og for tidleg å seie om barna kan spele ei vesentleg rolle i smittespreiinga, eller ei».

FHI: Barn smittar i mindre grad

– Ut frå det som kjem av dokumentasjon, så blir barn sjeldnare sjuke, og det er først når du har symptom at du er særleg smittsame, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

– Barn blir sjeldnare smitta, og i tillegg har dei stort sett milde symptom. Det er først og fremst personar med symptom som smittar, og dette tyder på at barn i mindre grad kan smitte andre.

Greve-Isdahl poengterer at dei som er i risikogruppa skal halde avstand frå andre, inkludert barn, sjølv om barn altså ikkje ser ut til å vere smittsame.

– Skjønnar du at foreldre er engstelege?

– Ja, det er no ein konstant flaum av nyheiter, og til dels skremmande nyheiter, om covid-19. Det er forståeleg at det fører til utryggleik. Samtidig må vi støtte oss på den kunnskapen vi har, og det ser ut til at barn blir sjeldnare sjuke og stort sett får milde symptom, i motsetning til mange andre infeksjonar som influensa og omgangssjuke.

– Eg håper derfor foreldre som er usikre oppsøker truverdig informasjon på nettsider som fhi.no eller helsenorge.no, eller snakke med helsesjukepleiar eller fastlegen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken