Avtale frå 2016 slår fast at ny storkommune ikkje skal ha eigedomsskatt: – Den avtalen gjeld

Intervju med Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad (Sp) om den økonomiske krisa.