Avlyser Ung Jobb: Fokuserer på sommaraktivitetar for unge

I både gamle Radøy kommune og Lindås kommune har det fleire somrar vore tradisjon med at kommunen arrangerer Ung Jobb. Like før første sommar som Alver kommune blir det meldt at årets Ung Jobb ikkje kan bli arrangert.