Tysdag ettermiddag blir det redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg.

På avgangen frå Sløvåg klokka 1245 vil det vere spesialtransport om bord, og det blir difor eit maksantall på 12 passasjerar på ferja.