Skruen i Mastrevik satsar større enn nokon gong - Skal kjempe for å bevare dei gode lokalbutikkane

Målet til Camilla er å sikre framtida til lokalbutikkane. Ho meiner det er for enkelt å berre køyre forbi tettstadene sitt utval, og heller nytte seg av handletilbodet i Åsane og Bergen. No har ho tatt grep på Austrheim.