Austrheim på «unik» liste: Færre kommunar blir overvakte for pengebruk

Av

Kanskje vil så få som ti kommunar vere på den såkalla Robek-lista ved utgangen av året.