Gå til sidens hovedinnhold

Austrheim kommune har oppheva lokale tiltak

Følger nasjonale koronatiltak.

Den kommunale kriseleiinga i Austrheim kommune har oppheva den lokale koronaforskrifta, i likskap med kommunane Alver og Bergen.

Den lokale forskrifta med koronatiltak vart oppheva frå måndag 7. desember klokka 10.00.

- No går smittetala nedover i Bergen, og det er grunnlaget for at byen og kommunane rundt kan løyse opp på tiltaka, skriv kommunen.

Under kan du sjå reglane som no gjeld i Austrheim kommune:

Dei nasjonale korona-tiltaka:

Det aller viktigaste:

 • Hald avstand.
 • Hald hendene reine, med handvask eller handsprit.
 • Hald deg heime dersom du er sjuk, og ikkje send born i barnehage eller skule dersom dei har fått symptom på luftvegssjukdom.
 • Hald nede talet på personar du møter.
 • Ha mål om to meters avstand, så er det lettare å klare minst ein.
 • Skal ein klare å oppretthalde dette tiltaksnivået, er det viktig at alle er nøye med å etterleve råd og reglar. Vaksinering kan starta tidleg i 2021, men det vil ta tid før ein får effekt.

I private heimar, og sosial kontakt:

 • Det er tilråding om å ha maksimalt 5 gjester i tillegg til dei du bur saman med. Er alle gjestene frå same husstand, kan ein vere fleire.
 • Barnehagebarn og barneskulebarn kan vere saman med sin kohort også på fritida.
 • Unge og vaksne som veit at dei har vore i situasjonar der dei ikkje har klart å halde minst ein meters avstand, bør ha minst to meters avstand dersom dei besøker personar i risikogruppene.

Besøk på Nordliheimen:

 • Ta kontakt med Nordliheimen for å få vite om kva som gjeld. Alle besøk skal avtalast på førehand.

Reiser i utland og innland:

Karantene og isolasjon:

Kollektivreiser:

 • Ha minst ein meters avstand.
 • Unngå å reisa i rushtida.
 • Både på buss og i drosje bør ein bruke munnbind, særleg om det er vanskeleg å halde avstand.
 • Etter avtale med arbeidsgjevar kan heimekontor vere ei løysing for å redusera smitterisikoen.

Arrangementer og samankomstar

Det er ei rekkje krav til gjennomføring av arrangement, med ulikt tal for kor mange deltakarar ein ha ved ulike arrangement:

Kjelde: Austrheim kommune/Regjeringen.no

Kommentarer til denne saken