Åtte av ti har møtt slike «spøkelsesbilar» i trafikken

Eit stort fleirtal av folk har møtt bilar på vegen der ikkje heile frontruta er skrapa. Det kan vere farleg for både dei sjølv og andre i trafikken.